Peräkärry

Peräkärryn käyttäminen on veloituksetonta varaston ja varastokontin vuokranneille.

Täytä tarvittavat tiedot, valitse vuokra-aika kalenterista.

Peräkkärryn nouto- ja palautusaika on klo 7.00 – 21.00.

Jos tarvitset peräkärryn muuna-aikana käyttöösi, ota yhteyttä info@vuokravarstot.fi

Varaathan peräkärryn käyttöösi enintään yhdeksi vuorokaudeksi jotta mahdollisimman moni voi käyttää peräkärryä

Peräkärryn saat käyttöösi henkilökohtaisella varaston ulko-oven koodilla. Peräkärry on lukittu vaijerilla joka avataan ja lukitaan ulko-oven koodilla.

Jos et löydä sopivaa varausaikaa tai tarvitset lisätietoja ota yhteyttä.

Lavan pituus 3,5 m, leveys 1,9 m , kuormatilan korkeus 1,9 m. Kokonaismassa 825 kg, omamassa 320 kg, kantavuus 505 kg.

0,00 
Aloituspäivä ?
Lopetuspäivä ?
Varasto

Täytä tarvittavat tiedot, valitse vuokra-aika kalenterista, Peräkärryn saat käyttöösi henkilökohtaisella varaston koodilla.

Varastokontin vuokraaja, ota yhteyttä info@vuokravarastot.fi tai 040 738  30 46 niin saat lukkokoodin sähköpostiisi.

Jos et löydä sopivaa varausaikaa tai tarvitset lisätietoja ota yhteyttä.

Peräkärryn vuokrausehdot

Seuraavat vuokrausehdot ovat voimassa kaikissa ajoneuvojen vuokrauksissa Vuokravarastot.fi yritysten Lapin Vuokravarastot Oy (vuokralleantaja) ja vuokralleottajan (jäljempänä vuokraaja) välillä.

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralle antajan ja vuokralle ottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
 2. VUOKRA-AIKA 
  Vuokra-aika alkaa kellonaikana, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy kellonaikana, jolloin peräkärry palautetaan. Vuokra-aika varataan vuokravarastot.fi – peräkärryn varauskalenterista. Peräkkärryn nouto- ja palautusaika on klo 7.00 – 21.00. Jos tarvitset peräkärryn muuna-aikana käyttöösi, ota yhteyttä info@vuokravarstot.fi
 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 
  Vuokrauksen kohteena on peräkärry DLD-891 Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Peräkärryssä on gps-paikannin.
 4. PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN 
  Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu. Peräkärry on luovutettu vuokralleottajalle kun hän on avannut peräkärryn lukituksen. Lukon avaamisesta ja sulkemisestä jää sähköinen merkintä. Lukitus avataan ja suljetaan henkilökohtaisella varaston vuokraus koodilla.
 5. VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ
  Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää ja puhdistaa peräkärry käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta.Vuokraperäkärrya ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Peräkärryllä ei saa kuljettaa maa-ainesta, koneita tai muuta tavaraa jota voi valua peräkärryyn nesteitä.
 6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS 
  Vuokralleottajan tulee palauttaa peräkärry vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralleluovutettaessa. Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Peräkärry on palautettu kun se on lukittu.
 7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 
  Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.
 8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
  Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 9. VAKUUTUKSET 
  Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja kaskolla (kolarointi, hirvivahinko, ilkivalta, palo, varkaus) Omavastuu on 500 eur.
 10. ‘SOPIMUSRIKKOMUS 
  Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
 11. YLIVOIMAINEN ESTE
  Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.
 12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
 13. RIITAISUUDET 
  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti välimiesmenettelyin tahi vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoen.